fbpx

Disse priser er gældende for private fotosessions – særlige priser for stævnebilleder findes under priser for stævner.

Kørsel i forbindelse med fotosession på location regnet fra Værløse:

0-40 km

DKK 0,-

40-70 km

DKK 100,-

70-120 km

DKK 200,-

120-200 km

DKK 300,-

Ved over 200 km kontakt mig for pris

Generelle tillæg:

Billeder på CD/DVD

DKK 50,-

 

Uretmæssig brug:

Offentliggøres billeder der ikke er købt og betalt er dette et brud på loven om ophavsret, og vil blive faktureret 250 kroner per billede ved privat brug.

Uretmæssig brug til erhvervsformål faktureres minimum 250 kroner per billede, men afhænger af mediet etc.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
552